Financiën

Anders dan bij een eengezinswoning heb je in een appartementencomplex iedere maand te maken met verenigings- en servicekosten. Deze worden geïnd door de beheerder, Korteweg & Co B.V. De verenigings- en servicekosten worden berekend via de verdeelsleutel in de Splitsingsakte naar rato van de grootte van het appartement en je ontvangt hiervan jaarlijks een specificatie.


Een deel van de kosten zijn voor de dagelijkse uitgaven van de VvE. Hieronder vallen onder meer:

 • Alle onderhoud & reparaties in alle gemeenschappelijke ruimten en op het terrein. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: nieuwe lampen in de hallen en op de galerijen, diverse onderhoudscontracten installaties, kleine reparaties aan de lift, centrale verwarming, topkoeling , intercom, deuren/deurdrangers, reparaties aan het dak, benodigdheden om aan alle veiligheidseisen te voldoen, opleiden eerste hulp bij vastzitten van personen in de lift, verf & andere materialen ten behoeve van Hand&Span etc.
 • Schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimtes zoals de hallen, trappenhuizen en jaarlijkse schoonmaak van de galerijen.
 • Glasbewassing van onbereikbare ramen.
 • Elektra voor alle gemeenschappelijke ruimten zoals de berging en verlichting in de hallen en op de galerijen maar ook elektra van de lift en centrale verwarming en de topkoeling.
 • De kosten van leidingwater voor alle appartementen en ten behoeve van de schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten.
 • Alle verzekeringen ten behoeve van het gebouw, zoals bijvoorbeeld de opstalverzekering.
 • De kosten van de beheerder.
 • De kosten van het tuinonderhoud.
 • Verder valt hieronder ook het groot onderhoud, gebaseerd op een wettelijk verplicht Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) voor het dak, de galerijen, de gevels, centrale verwarming, zes liften, voorzieningen voor (warm) water, schilderwerk buiten en de gemeenschappelijke binnenruimten, onderhoud parkeerterrein, de unieke logeerunits, wasserette en diverse andere zaken.
 • Je kunt je natuurlijk afvragen waarom er wordt gereserveerd voor kosten die pas over een tot tien jaar gepland staan. Zoals aangegeven is het een wettelijke verplichting, maar daarnaast is het natuurlijk ook een heel nuttig instrument om de te verwachten kosten voor het onderhoud inzichtelijk te maken aan de leden van de VvE. Aan de hand van het MJOP is het mogelijk te berekenen hoeveel er jaarlijks moet worden gespaard om grote onderhoudsuitgaven in de toekomst te kunnen betalen, zonder dat de leden van de VvE plotseling voor grote financiële verassingen komen te staan in de vorm van een hoge jaarlijkse bijbetaling. Bovendien worden nieuwe bewoners niet geconfronteerd met achterstallig onderhoud, omdat de huidige bewoners te weinig betaald hebben.
  Ook wordt er jaarlijks een bedrag in het Reservefonds gestort. Hieruit kunnen in de toekomst geplande verbeteringen aan het pand worden gefinancierd, denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen.

Naast de servicekosten worden er ook maandelijkse gaskosten voor de centrale verwarming (de zgn. stookkosten) geïnd door de beheerder. Ook deze kosten worden betaald via de verdeelsleutel in de Splitsingsakte naar rato van de grootte van het appartement.

De kosten van elektra in de woning zijn voor eigen rekening van de bewoner en worden door de eigen energieleverancier direct met de bewoner afgerekend. 

 • Impressies Financien